INVENTURA MAJETKU

Inventura

Dle §29, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.

Na základě této povinností nabízíme službu INVENTURA MAJETKU. Jedná se o outsourcovanou profesionální službu prostřednictvím, které jsme schopni a nabízíme Vám inventarizaci hmotného a drobného hmotného majetku. K inventarizaci majetku používáme vlastní pracovníky, vlastní software a hardware a know how. Celý proces inventury a označení majetku, Vám zjednodušíme, zrychlíme a zpřehledníme tak, aby Vás nic nepřekvapilo.

 BENEFITY INVENTURY MAJETKU:

  • pomůžeme Vám vytvořit vnitropodnikovou směrnici pro inventuru majetku
  • označíme hmotný majetek inventurními štítky s čarovými kódy, které zjednoduší každoroční inventuru a zpřehlední pohyb majetku v rámci firmy
  • zpracujeme výsledek inventury do přehledného reportu
  • výsledek inventury do 2 hodin po ukončení inventury
  • inventura majetku provedená externí firmou zajišťuje objektivní výstup
  • Vaši pracovníci nejsou zaměstnáni inventurou majetku a věnují se činnostem přinášejicím Vám zisk