Audit inventur

Audit Inventur

Hlavním důvodem proč si nechat zajistit audit inventur je objektivní a nezávislý dohled nad fyzickou inventurou. Auditor kontroluje zda inventura zásob nebo majetku odpovídá skutečnosti, a zda zahrnuje veškerý inventář ve vlastnictví společnosti tzn. veškeré zboží, zásoby a majetek. Auditor je Vaší zárukou kompetentnosti a objektivního výsledku inventury.

 BENEFITY AUDITU INVENTUR: 

  • Nezávislý dohled nad fyzickou inventurou Vaší pobočky
  • Objektivní názor zkušeného pracovníka v oblasti inventur 
  • Podrobná zpráva obsahující veškeré záznamy, které potřebujete nezávisle sledovat