Asistovaná inventura

Inventura

Z důvodu, že někteří naši klienti preferují vlastní manažment inventury, nabízíme alternativu tzv.“ asistované inventury “. Jedná se o zprostředkování personálu pro provedení inventury. Inventura a její organizace je plně v režii klienta.

 BENEFITY ASISTOVANÉ INVENTURY:

  • eliminace práce s náborem brigádníků na inventuru
  • jednoduché proškolení (jedná se o pracovníky, kteří inventuru provádějí pravidelně a znají principy inventury)
  • znalost sortimentu a různých specifik sortimentů
  • eliminace administrativní práce s podepisováním smluv s jednorázovými brigádníky
  • rychlost počítání a s tím spojena úspora mzdových nákladů na inventuru (zkušený pracovník je schopen spočítat v průměru položky 2x rychleji za hodinu než nezkušený pracovník)
  • Naše společnost je zaměřena na inventarizaci zboží, máme rozsáhlou databázi pracovníku, čímž dosahujeme vyšší kvalitu než personální agentura. Vykonáme vždy danou službu v předem odsouhlaseném termínu.